De varkensprijzen lijken deze zomer gunstig uit te vallen. Varkenspost.nl hoopt voor u dat deze opbrengstprijzen nog langere tijd aanhouden en dat u de komende tijd kunt genieten van de zomer. Doordat wij dagelijks contact hebben met u als veehouder worden er continu vernieuwingen en praktische aanpassingen toegepast, zodat u uw onderneming op een efficiënte manier kunt leiden. Heeft u ideeën of tips voor ons? Laat het weten! Na de zomer zullen er nog meer functionaliteiten voor u beschikbaar komen die u gaan ondersteunen. U doet er dus goed aan de website en de nieuwsbrieven de komende tijd in de gaten te houden.


Varkenspost.nl komt zijn afspraken wel na

I&R VL meldingen via Varkenspost.nl

Zoals wij vorig jaar gecommuniceerd hebben, is en blijft de I&R module van Varkenspost.nl gratis. Dit in tegenstelling tot de POV die nu €150,- in rekening brengt voor lidmaatschap voor onder andere I&R, terwijl u I&R al gratis heeft bij Varkenspost.nl. Uw geld kunt u misschien beter benutten? Meld daarom I&R bij Varkenspost.nl!

Aangewezen databanken Varkenspost.nl

Aangewezen databanken Varkenspost.nl - I&R en antibiotica registratie

De databanken van Varkenspost.nl zijn door het ministerie van Economische Zaken aangewezen voor I&R en de registratie van antibiotica. Hierdoor voldoet u als varkenshouder in combinatie met IKB Nederland Varkens aan al uw wettelijke verplichtingen. De real-time I&R functionaliteiten van Varkenspost.nl geven, onder andere bij dierziektes of andere calamiteiten, een goed beeld over de contactstructuur in de veehouderij. Hierdoor kan een verdere verspreiding van dierziekte worden voorkomen. Voor alle takken van sport in de dierhouderij heeft Varkenspost.nl de kennis en mogelijkheden om deze diensten uit te voeren.

Bestaande klant: geef meteen uw I&R VL meldingen door via Mijn Portaal

I&R module Varkenspost.nl in Mijn Portaal

 

 

Nieuwe klant: meld u aan voor I&R VL

Aanmelden I&R VL meldingen - Varkenspost.nl

 

 

Varkenspost.nl - voor alle diersoorten


Mocht u om welke reden dan ook een nieuwsbrief van Varkenspost.nl gemist hebben, op de volgende pagina vindt u alle verstuurde nieuwsbrieven naar varkenshouders >Overzicht nieuwsbrieven<.

Varkenspost.nl Nieuwsbrief 21 2016