IKB Nederland Varkens brengt u graag op de hoogte van de wijzigingen in het IKB reglement die vanaf 1-1-2016 ingaan. Per 1-1-2016 zal het nieuwe reglement van IKB Nederland Varkens (IKB NV) ingaan. Het College van Deskundige heeft het nieuwe reglement vastgesteld op 30-11-2015. We informeren u graag over de wijzigingen die door het College van Deskundige zijn vastgesteld

Onaangekondigde inspectie IKB Nederland Varkens

Het College van Deskundige heeft besloten om ook voor IKB NV een artikel in het reglement op te nemen waarbij het mogelijk is om bij 10% van de bedrijven een onaangekondigde inspectie te doen. De overheid stelt deze voorwaarde om een kwaliteitssysteem te kunnen accepteren. Doordat IKB NV deze voorwaarden accepteert zal de overheid de inspecties meer risico gebaseerd kunnen gaan uitvoeren, waarbij IKB NV gecertificeerde bedrijven een lager risicoprofiel zullen krijgen. Het College van Deskundige is van mening dat de onaangekondigde inspecties een meerwaarde moet hebben voor de deelnemende bedrijven. Producert BV zal de inspecties volgens een thema uitvoeren. Een onaangekondigde inspectie zal een beperkt aantal artikelen bevatten. Zonder gegronde redenen mag een onaangekondigde inspectie niet worden geweigerd.

Uploaden van één-op-één overeenkomst varkenshouder – dierenarts en bedrijfs- gezondheid en behandel plannen

Het College van Deskundige van IKB Nederland Varkens heeft het besluit genomen om het uploaden van de één-op-één overeenkomst varkenshouder – dierenarts, bedrijfsgezondheidsplannen en bedrijfsbehandelplannen in de databank van Varkenspost.nl op te nemen in het reglement.Varkenspost.nl faciliteert al langere tijd door middel van het persoonlijke account Mijn Portaal, waarbij documenten geüpload kunnen worden. Steeds meer varkenshouders en dierenartsen uploaden de overeenkomst en plannen via dit portaal. In het verleden werden deze plannen op papier vastgelegd. Om de druk van de administratieve lasten bij zowel dierenartsen als varkenshouders weg te nemen, heeft het College van Deskundige van IKB NV besloten om het digitaal vastleggen van de overeenkomsten en plannen onderdeel te maken van het reglement.

Veehouders die zelf antibiotica willen toedienen zijn verplicht de één-op-één overeenkomst varkenshouder-dierenarts bij de NVWA te melden. Wanneer u de één-op-één overeenkomst varkenshouder – dierenarts  upload via Mijn Portaal, voldoet u aan deze voorwaarde en hoeft u dit zelf niet meer te melden bij de NVWA.