Kamerbrief over voortzetten zelfcontrole voor ondernemers naar opheffen Publieke Bedrijfsorganen (PBO)

Brief van staatssecretaris Dijksma (EZ) aan de Tweede Kamer over de varkens- en vleeskalversector die een eigen zelfcontrole hebben op residuen van diergeneesmiddelen en verboden stoffen (zoals groeihormonen) in het kader van hun kwaliteitssystemen, de Monitoring Kritische Stoffen (MKS). Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

Klik hier om de brief te downloaden.

Reactie Varkenspost.nl
Varkenspost.nl ziet in de brief van de minister een goede basis voor een zelfcontrole via de private kwaliteitssystemen zoals de minister aangeeft.  Voor het beëindigen van het Productschap heeft DGBbv zowel het ministerie als Verin benaderd om gezamenlijk een goed werkend zelfcontrole systeem op te zetten. Dit is toen door beide partijen afgewezen of niet opgepakt. Varkenpost.nl is van mening dat een goed werkend risico gebaseerd zelfcontrole systeem middels de kwaliteitssystemen een basis zou kunnen zijn voor de varkenshouderij. Hierbij zal een goed protocol opgezet moeten worden. In het verleden heeft de Wetenschappelijke raad hierin een goede dienst bewezen.