Via de Varkenspost.nl website en uw persoonlijk Mijn Portaal account hoopt Varkenspost.nl u, als IKB Nederland Varkens deelnemer, op een duidelijke manier te informeren over uw IKB Nederland Varkens certificering. Houdt u naast varkens en/of biggen ook zoogkoeien of vleesvee? Wellicht is het keurmerk IKB Nederland Runderen interessant voor uw bedrijf. Tot slot vindt u nog een handige mededeling omtrent het Beter Leven Keurmerk.

Website Varkenspost.nl

Kijkt u regelmatig op Varkenspost.nl? Via de volgende link kunt u inloggen in uw persoonlijk Mijn Portaal account: Inloggen Mijn Portaal. In uw account kunt u:IKB Nederland Varkens - Mijn Portaal

  • uw certificaten, zoals het IKB Nederland Varkens certificaat, altijd bekijken;
  • bij het medicijnverbruik direct nagaan welke antibiotica de meeste invloed hebben op de hoogte van de dierdagdosering (DDD) van uw bedrijf;
  • de bron en drinkwater uitslagen direct na de analyse inzien;
  • de datum waarop de inspectie op uw bedrijf gepland staat in 2016 checken, tenzij u uiteraard al een inspectie hebt gehad dit jaar. Tevens ontvangt u ongeveer vijf weken voor de inspectie een planningsbrief.

IKB Nederland Runderen

IKB Nederland Runderen - Varkenspost.nl

Heeft u ook zoogkoeien of vleesvee op uw bedrijf? Het is belangrijk dat bij de afzet uw vleesvee voldoet aan de voorwaarden van de afnemer en de wettelijke bepalingen op het gebied van diergezondheid. Alleen als u voldoet aan de UDD (Uitsluitend Door Dierenarts) regeling mag u zelf antibiotica toedienen. Door deelname aan IKB Nederland Runderen heeft u dit geborgd, zodat u zelf ook antibiotica mag toedienen. De Nederlands Voedsel- en Warenautoriteit voert hier inspecties op uit. De inspecterende en certificerende instelling van zowel IKB Nederland Varkens als IKB Nederland Runderen is Producert. Daarnaast verzorgt Producert ondere andere de inspectie en certificering voor het Beter Leven Keurmerk. De inspecteurs van Producert zijn praktisch ingesteld en hebben kennis van de sector. Heeft u vragen over de inspectie en certificering of het aanmelden voor IKB Nederland Runderen en/of het Beter Leven Keurmerk? Dan kunt u contact opnemen met Producert.nl of Varkenspost.nl uiteraard.

Beter Leven Keurmerk

Beter Leven Keurmerk - Varkenspost.nl

Volgens het Beter Leven Keurmerk reglement dienen vleesvarkens op 1 m2 te liggen. Groepen met meer dan veertig varkens mogen tien procent minder ruimte hebben, omdat deze meer bewegingsvrijheid hebben. Bij een ingangsaudit komt het voor dat nog niet alle varkens op de gewenste oppervlakte norm liggen. Als niet alle varkens op deze norm liggen, kan de Producert inspecteur geen goedkeuring geven en zult u een herinspectie krijgen. Om deze extra kosten te voorkomen, raden wij u aan om pas uw aanmelding voor de inspectie te doen op het moment dat u volledig klaar bent om te voldoen aan de normen.

Varkenspost.nl Nieuwsbrief 18 2016