Deze verlaging is mede het resultaat van de monitoring die SDa zelf uitvoert. Hetty van Beers, directeur van de Autoriteit diergeneesmiddelen, geeft aan dat uit een rapportage van mei afgelopen jaar al een daling bleek van het antibioticagebruik. De grootte van deze daling zal in mei 2016 bekend worden.
Om deze daling voort te zetten en nog beter te kunnen monitoren heeft de SDa ook benchmarkwaarden voor biggen ingesteld. Net als bij zeugen heeft deze ook een streefgebied, signaleringsgebied en een actiegebied.

De bijstelling van de benchmarkwaarde is ook gebaseerd op het advies van de Gezondheidsraad. Zij pleitten voor een flinke daling van het antibioticagebruik en geven aan dat dit te bereiken is door het aanscherpen van de benchmarkwaarden. Op deze manier komen bedrijven eerder in het actiegebied terecht, waardoor ze genoodzaakt zijn het antibioticagebruik te verlagen.

Bron:     Varken 24/12/15
AgriHolland 31/12/15