Producert Gecertificeerd Scharrelvlees: voor wie?

Steeds meer veehouders zoeken een mogelijkheid om zich te onderscheiden in de markt. Hierbij zien we dat u zich met de verkoop van gecertificeerd scharrelvlees goed kunt onderscheiden. Het keurmerk Producert Gecertificeerd Scharrelvlees is voor veehouders, slachterijen, vlees ver- en bewerkers en verkooppunten die het product ‘scharrelvlees’ willen laten certificeren.

Wat wordt geïnspecteerd en gecertificeerd?

Op uw veehouderijbedrijf zal beoordeeld worden of de dieren gehouden worden op basis van de eisen die voor scharrelvlees zijn opgesteld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan meer ruimte voor de dieren, de mogelijkheid naar buiten te lopen en hokken met stro. Bij de overige schakels in de keten ligt de nadruk op de hygiëne en traceerbaarheid van het vlees. Dit betekent bijvoorbeeld dat wanneer scharrelvlees verwerkt wordt, dit apart gebeurt van niet scharrelvlees, zodat er geen scharrelvlees en niet scharrelvlees door elkaar kan komen.

Wat is de toegevoegde waarde van Producert Gecertificeerd Scharrelvlees?

De veehouder kan met het certificaat aantoonbaar maken dat zijn dieren op een hoger niveau van dierwelzijn worden gehouden. De volgende schakel (slachterij, verwerker, etc.) kan vervolgens aantoonbaar maken dat hetgeen zij aangekocht hebben daadwerkelijk scharrel is en hetgeen zij weer verkopen ook daadwerkelijk scharrel is. De consument die uiteindelijk vlees koopt bij een scharrelslager die een certificaat Producert Gecertificeerd Scharrelvlees heeft, kan er volledig op vertrouwen dat het vlees dat hij/zij koopt ook écht scharrelvlees is.

Producert Gecertificeerd Scharrelvlees - aanmelding bij Varkenspost.nl

Wie stelt de eisen met betrekking tot het keurmerk op?

Producert Gecertificeerd Scharrelvlees is een eigen regeling van DGB BV (Varkenspost.nl). Bij de totstandkoming van de regels zijn de diverse partijen uit de keten betrokken om tot een kwalitatief goede regeling te komen. Het College van Deskundigen stelt het reglement vast. Hiervoor hebben ze veel contacten met de periferie in de scharrelwereld. Vanuit een afweging van belangen worden dan de reglementen vastgesteld. Daarbij is het altijd belangrijk wat de visie en mening is van de deelnemers aan de regeling zelf. Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u altijd contact opnemen. Doordat DGB BV eigenaar is van deze regeling en dit samen met het College van Deskundigen vaststelt, is er een goede onafhankelijkheid van de inspectie en certificering.

Wie voert de inspecties uit voor de Producert Gecertificeerde Scharrel regelingen?

Deze worden uitgevoerd door de inspectie en certificeringsinstelling Producert. Door deze onpartijdige en onafhankelijk uitgevoerde inspectie en certificering heeft u een hoog niveau van borging. Om te voorkomen dat ‘de slager zijn eigen vlees keurt’ is er een ander bedrijf dat dit doet.

Voor welke diersoorten kan ik me aanmelden?

Producert Gecertificeerd Scharrelvlees is er voor varkensvlees, rundvlees en kippenvlees. Alle drie de regelingen kunnen apart of samen beoordeeld worden.

Efficiënt werken door combineren van inspecties

Waar mogelijk voert Producert combinatie controles uit van meerdere regelingen. Op deze wijze hoeft er maar één keer tijd vrijgemaakt te worden door de veehouder en levert dit de veehouder daarnaast ook een besparing op. Vaak zijn er combinaties mogelijk met IKB Nederland, drinkwateronderzoek, bronwateronderzoek of Beter Leven inspecties.

Voor vragen en/of aanmelden Producert Gecertificeerd Scharrelvlees:

Neem contact op met onze helpdeskmedewerkers

Voor vragen en/of aanmelden Producert Gecertificeerd Scharrelvlees:

info@varkenspost.nl | 088 018 04 60