Waarom PM-plus certificering?PM-Plus inspectie door producert

Wanneer uw varkens vrij zijn van PM-plus (snuffelziekte), heeft dat diverse voordelen voor uw bedrijf:

  • Minder varkens met buikvlies- en longontsteking (kostenverlaging)
  • Geen terugkerende vaccinatie- en medicatiekosten
  • Groeitoename tot 100 gram per dag
  • Beter dierwelzijn (minder proesten/niezen, minder korte/kromme neuzen, minder long- en   borstvliesontsteking)
Daarnaast hebben fokbedrijven een PM-plus vrije status nodig voor de verkoop van hun opfokzeugen.

Inspectie PM-plus
Elke vier maanden vindt door een inspecteur van Producert een bedrijfsbezoek plaats voor inspectie op PM+. Producert verzorgt de inspecties en certificering voor IKB Nederland Varkens. Afhankelijk van uw bedrijfssoort en -grootte worden er 12 tot 24 neusswabs genomen van verschillende diergroepen. Wanneer u IKB Nederland Varkens deelnemer bent, kan één bemonstering plaatsvinden tijdens de IKBNV inspectie.

Aanmelden voor PM-plus
Aanmelden voor de PM+ certificering gaat via het aanmeldformulier IKB Nederland Varkens Varkens.Bij een juiste uitslag wordt een PM+ vrij certificaat afgegeven.