IKB Nederland Runderen; van, voor en door veehouders!

IKB Nederland Runderen - Varkenspost.nlWanneer u als rundveehouder deelneemt aan IKB Nederland Runderen en gecertificeerd bent, heeft u geborgd dat u met uw bedrijf voldoet aan het productievoorwaardenreglement van IKB Nederland Runderen. Rundveehouders die deelnemen voldoen aan ten minste de wettelijke bepalingen van onder andere de registratie en verantwoording van antibioticagebruik. De inspecteur zal onder andere een controle uitvoeren op uw registratie, het hebben van een één-op-één overeenkomst met uw dierenarts en het hebben van een actueel bedrijfsgezondheids- en bedrijfsbehandelplan. Door deze borging en door doorgifte van de één-op-één overeenkomst met uw dierenarts aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) mag u als veehouder zelf medicijnen toedienen. Maar er zal ook een controle plaatsvinden, waardoor de voedselveiligheid en het dierwelzijn geborgd is volgens minimaal wettelijke voorschriften.

Voor u als rundveehouder kan het praktische systeem IKB Nederland Runderen, dat geen onnodige kosten met zich meebrengt, aantrekkelijk zijn. Bij uw afnemer aan kunnen tonen dat u bijvoorbeeld als vleesveehouder voldoet aan het keurmerk IKB Nederland Runderen, is belangrijk bij de afzet van uw vee.

Het College van Deskundigen van IKB Nederland Runderen overlegt met sectorpartijen en neemt de voorwaarden op in het productievoorwaardenreglement IKB Nederland Runderen. Alleen noodzakelijke voorwaarden zijn opgenomen in het reglement. De praktische instelling van IKB Nederland Runderen zorgt daardoor voor een goede borging en meerwaarde van uw vee.

Producert voert de inspectie en certificering op de bedrijven op een praktische manier uit.

IKB Nederland Runderen

Waar staat IKB Nederland Runderen voor?

  • Een goede registratie en afhandeling
  • Vaststelling van reglementen door mensen met praktijkkennis in de vleesveehouderij
  • Goed uitvoerbare eisen uit het reglement IKB Nederland Runderen op uw vleesveebedrijf
  • Belangrijke voorwaarden van het systeem zijn dierwelzijn, voedselveiligheid en diergezondheid
  • Rechtstreekse invoer van Identificatie en Registratie (I&R) meldingen binnenkort ook in uw Mijn Portaal account
  • Uw afnemer kan uitstekend werken met IKB Nederland Runderen gecertificeerde dieren
  • Varkenspost.nl geeft u informatie over dit systeem en andere producten

Producert verzorgt voor IKB Nederland Runderen de inspecties en certificering, dus voor deelname dient u zich bij Producert aan te melden. Producert is bereikbaar via telefoonnummer 088 018 04 60. Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid uw aanmelding via de website van Producert door te geven. Klik op de volgende link, zodat u meteen op de aanmeldpagina voor IKB Nederland Runderen komt: Aanmelden IKB Nederland Runderen.