DGBenchmark ondersteunt u met de verkoop

Een goede opbrengstprijs voor vleesvarkens of biggen is ontzettend belangrijk voor u als varkenshouder. De verschillen tussen u en uw collega blijven steeds groot, blijkt uit het onderzoek van DGBenchmark. U als ondernemer bent zich bewust van de noodzaak om in de verkoop een bovengemiddelde afspraak te maken voor uw varkens en/of biggen. Maar ondanks dat zijn de meeste varkenshouders niet in staat om met zekerheid te zeggen of hun opbrengstprijs een goede prijs is voor de door hun bedrijf geleverde varkens en/of biggen. Daarom is een onafhankelijke benchmark belangrijk voor uw bedrijfsresultaat.

Betrouwbaar en onafhankelijk

Als deelnemer aan het DGBenchmark varkens- en biggenprijzen onderzoek heeft u altijd inzage in uw opbrengstprijs in vergelijking met het gemiddelde van andere deelnemende varkenshouders. Hierdoor heeft u bij de onderhandelingen over prijzen en toeslagen met de afnemer, een goed handvat om aan te tonen dat u bijvoorbeeld een te lage opbrengstprijs heeft ontvangen voor uw varkens en/of biggen. DGBenchmark voert samen met de deelnemende varkenshouders een onderzoek uit op basis van standaard vastgestelde normen voor varkens of biggen. De onafhankelijke en betrouwbare gegevens uit de databank kunt u gebruiken bij de verkoop van uw varkens of biggen.

Gebruik bij financieringen

Steeds vaker zien we dat financiers aan u als varkenshouder vragen om een uitgebreide liquiditeitsprognose op te stellen en onderbouwing van de door uw behaalde resultaten in de verkoop. Het onderzoek van DGBenchmark kan u hierin ondersteunen. Wat daarbij belangrijk voor u is dat door de real time vergelijking u ook actueel van week op week uw opbrengstprijs kunt benchmarken, zodat u controle houdt op de opbrengstprijzen van uw varkens en/of biggen.

Waardetabellen

LEI Wageningen UR (LEI) stelt in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, waardetabellen voor de varkenshouderij vast. De partijen uit de varkenssector adviseren hierin. Voor een juiste vaststelling van de uitgangspunten wordt daarbij gebruik gemaakt van het onderzoek van DGBenchmark voor de varkens- en biggenopbrengstprijzen. De waardetabellen worden gemaakt om de schade bij een besmettelijke dierziekte vast te stellen op uw bedrijf. Hiermee wordt voorkomen dat juist door die dierziekte de waarde van uw veestapel te laag wordt vastgesteld, doordat de afzet is beïnvloed. Met het gebruik van onder andere gegevens uit het onderzoek van DGBenchmark is het LEI in staat om betrouwbare uitgangspunten vast te stellen voor u als varkenshouder.

LEI Wageningen UR

Na uw aanmelding krijgt u uw persoonlijke inloggegevens per e-mail. Hierbij ontvangt u tevens een handleiding om u op weg te helpen, maar de medewerkers van Varkenspost.nl staan u uiteraard ook graag te woord. Na het inloggen kunt u via onze website online uw opbrengstprijs gegevens invoeren om ze vervolgens te kunnen vergelijken met andere DGBenchmark deelnemers.

Na de eerste invoer in DGBenchmark Varkens- en Biggenprijzen vragen wij altijd om een afrekening ter controle op te sturen. Zo kunnen we vaststellen dat alle deelnemers op de juiste wijze invoeren. Hierdoor zijn de gegevens ingevoerd in de DGBenchmark database altijd betrouwbaar. Een groot voordeel is tevens dat u ook direct uw resultaten kunt beoordelen.

Doordat u door invoer van uw leveringsfacturen in het DGBenchmark programma direct een goed en betrouwbaar beeld krijgt  van uw opbrengstprijzen, is het mogelijk om een sterke, betrouwbare en accurate analyse van uw opbrengst te maken. Tevens is het mogelijk om uw bedrijf met meerdere selecties te vergelijken. De verschillende overzichten die u kunt maken kunt u in onderhandelingsgesprekken gebruiken als onderbouwing om een hogere opbrengstprijs te behalen voor uw vleesvarkens of biggen.

Een eurocent per kilogram of een euro per big meer opbrengst levert op een gemiddeld bedrijf al snel 10 tot 15 duizend euro per jaar op. Deelnemers aan het DGBenchmark programma behalen vaak een betere opbrengstprijs, doordat ze door deelname aan het programma meer kennis hebben over de opbrengstprijzen. Daardoor kunnen ze tevens beter onderhandelen met hun afnemer.

DGBenchmark zorgt voor direct rendement op uw varkensbedrijf. Naast het kunnen maken van de meest uiteenlopende en uitgebreide overzichten in de DGBenchmark database, ontvangen de deelnemers ook maandelijks per email een overzicht van hun resultaten vergeleken met de overige DGBenchmark deelnemers. DGBenchmark verschaft zijn deelnemers altijd direct vergelijkbare informatie, zodat ze de markt van opbrengstprijzen nauwlettend kunnen volgen.

Voorbeeld van notering t.o.v. DGBenchmark VP prijs.

Deelnemers aan DGBenchmark kunnen op diverse manieren vergelijkingen maken tussen  hun opbrengstprijs van de vleesvarkens of biggen ten opzichte van de meest bekende noteringen in binnen en buitenland. Het is na invoer van de opbrengstgegevens van de vleesvarkens of biggen mogelijk om deze te benchmarken met het gemiddelde van de deelnemers. Daarbij is het altijd mogelijk om periodes te selecteren, bijvoorbeeld jaren of weken naast elkaar. Met deze instrumenten krijgen varkenshouders een goed inzicht in de vergelijkbare opbrengstprijs van hun varkens of biggen ten opzichte van andere varkenshouders.

Klik hier om de voorbeeld notering te downloaden.

Meld u nu aan!

Aanmelden kunt u door het hiernaast te downloaden formulier in te vullen, te ondertekenen en terug te sturen.

per email: info@varkenspost.nl, per fax: 0523-68 42 22 of per post naar: Varkenspost.nl, Lange Spruit 1 a, 7773 NE HARDENBERG. Voor vragen zijn wij bereikbaar via telefoonnummer 088 018 04 60.
Meld u nu aan!