Jaarlijks bronwateronderzoek waarborgt de kwaliteit en gezondheid van uw dieren en is een eis van diverse kwaliteitssystemen in de varkens- en rundveehouderij. Varkenspost.nl kan, in samenwerking met een geaccrediteerd laboratorium, dit onderzoek voor u uitvoeren.

Wanneer u IKB Nederland Varkens deelnemer bent, kan de inspecteur tijdens de IKB Nederland Varkens inspectie een bronwatermonster nemen, welke vervolgens uitgebreid geanalyseerd wordt door een erkend en door de RvA geaccrediteerd laboratorium.

De voordelen van bronwateronderzoek bij Varkenspost.nl:

  • monsternemers met kennis van de veehouderij;
  • geen monsternamekosten;
  • geen transportkosten;
  • geen administratiekosten;
  • gratis monstername materiaal, inclusief conserveringen;
  • samenwerking met RvA geaccrediteerd laboratorium;
  • altijd op tijd bemonsterd;
  • meerdere diersoorten mogelijk;
  • concurrerende prijs.

Informatie en/of aanmelden bronwateronderzoek

Neem contact op met onze helpdeskmedewerkers

Informatie en/of aanmelden bronwateronderzoek

info@varkenspost.nl | 088 018 04 60