Blaasjesziekte (SVD)
De bloedmonitoring op blaasjesziekte (SVD) is geen EU-verplichting. Toch is de monitoring op SVD van groot belang voor de exportpositie van de Nederlandse varkenssector. Vandaar heeft IKB Nederland Varkens voorwaarden voor bloedmonitoring op SVD opgenomen.

Monitoringsprogramma SVD
Alle varkenshouders met 31 of meer varkens moeten deelnemen aan het monitoringsprogramma op SVD van IKB Nederland Varkens. Dit betekent dat er per periode van 4 maanden 3 bloedmonsters op SVD moeten worden geanalyseerd. De voorwaarden hiervoor zijn opgenomen in het productievoorwaarden reglement art. 24.

Bloedonderzoeken
De bloedonderzoeken kunnen zowel aan de slachtlijn als op het varkensbedrijf worden uitgevoerd. In de slachterij wordt het onderzoek uitgevoerd door een bevoegde slachterijmedewerker en op het varkensbedrijf door de dierenarts. Bloedonderzoeken voor SVD worden meestal gecombineerd met bloedonderzoeken op Ziekte van Aujeszky (ZvA). In dit geval is 1 bloedmonster nodig om zowel SVD als ZvA te laten analyseren.

Verwerking gegevens
De bloeduitslagen SVD worden door de daarvoor erkende laboratoria aan de databank DGBase doorgegeven. In DGBase worden uitslagen per periode verzameld. Indien blijkt dat er onvoldoende uitslagen beschikbaar zijn krijgt de varkenshouder hiervan een melding. De varkenshouder heeft hierdoor de mogelijkheid om alsnog bloedmonsters op SVD te laten nemen. Om varkens te mogen exporteren dient een varkenshouder aantoonbaar voldoende uitslagen (in voorgaande periode) te hebben.

Achtergrond wat is Blaasjesziekte?
Blaasjesziekte ofwel Swine Vesicular Disease (SVD) komt wereldwijd bij varkens voor. Het SVD-virus is de veroorzaker. Blaasjesziekte lijkt op Mond- en klauwzeer, maar is veel minder schadelijk. De meeste varkens die besmet zijn, blijven leven.

Meldingsplicht
Omdat de ziekteverschijnselen van blaasjesziekte erg op die van mond- en Klauwzeer lijken, is het nodig bij een verdenking direct in actie te komen. Zodra een varkenshouder of dierenarts blaasjes bij varkens of het laboratorium in een bloedmonster antilichamen constateert, moet het landelijk meldpunt worden gewaarschuwd: 045-5463188.