Voedselveiligheid staat centraal bij de productie van varkensvlees. Vandaar heeft IKB Nederland Varkens voorwaarden voor bloedmonitoring op Salmonella opgenomen.

Monitoringsprogramma Salmonella
Alle varkenshouders met 31 of meer vleesvarkens moeten deelnemen aan het monitoringsprogramma op Salmonella van IKB Nederland Varkens. Dit betekent dat er per periode van 4 maanden 12 bloedmonsters op Salmonella moeten worden geanalyseerd. De voorwaarden hiervoor zijn opgenomen in het productievoorwaarden reglement art. 24.

Bloedonderzoeken
De bloedonderzoeken kunnen zowel aan de slachtlijn als op het varkensbedrijf worden uitgevoerd. In de slachterij wordt het onderzoek uitgevoerd door een bevoegde slachterijmedewerker en op het varkensbedrijf door de dierenarts. Bij bloedtappen op het varkensbedrijf dient dit plaats te vinden bij vleesvarkens die binnen 3 weken naar de slachterij/exportverzamelplaats worden afgevoerd.

Verwerking gegevens
De OD-waarden van de bloeduitslagen worden door de daarvoor erkende laboratoria aan de databank DGBase doorgegeven. In DGBase worden de OD waarden ingedeeld in categorieën. Deze categorieën zijn van belang voor de afnemers van de vleesvarkens (de slachterijen). Duitse slachterijen stellen als voorwaarden dat bedrijven die varkens aanleveren over een categorie beschikken. De categorie kan invloed hebben op de uitbetaling van de vleesvarkens.

Achtergrond Wat is Salmonella?
Salmonella is een ziekte die wordt veroorzaakt door een infectie met Salmonellabacteriën. Besmetting met deze bacteriën komt op 90 tot 100 procent van de varkensbedrijven voor, maar veroorzaakt slecht zelden problemen. Salmonella is een zoönose, dat betekent dat mensen besmet kunnen raken met de bacterie door het eten van besmet vlees of door direct contact met varkens.

Op de meeste bedrijven verloopt salmonella bij varkens subklinisch (zonder klinische verschijnselen) en is er geen schade door de infectie. Deze situatie geldt voor de meeste zeugenbedrijven. Sinds het begin van 2005 loopt er een monitoring voor Salmonella op vleesvarkensbedrijven. Indien alle bloeduitslagen een OD-waarde kleiner dan 40 hebben mag een vleesvarkenshouder er van uitgaan dat salmonella niet of nauwelijks voorkomt op het bedrijf.