Klassieke Varkenspest (KVP)

De bloedmonitoring op Klassieke Varkenspest (KVP) maakt onderdeel uit van de verplichtingen uit de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s (hierna de Regeling). Bloedmonitoring op KVP is verplicht op de bedrijven met een A, C of E status. Vanwege het grote belang van een goede monitoring op deze besmettelijke dierziekte heeft IKB Nederland Varkens voorwaarden voor bloedmonitoring op KVP opgenomen. 

Monitoringsprogramma KVP
Voor bedrijven met A,C of E status geldt volgens de Regeling dat er maandelijks 12 bloedmonsters op KVP moeten worden geanalyseerd bij 31 of meer varkens. Bij 30 of minder varkens gelden afwijkende aantallen. De voorwaarden hiervoor zijn opgenomen in het productievoorwaarden reglement art. 24.

Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen enTSE’s (de Regeling)
Voor A- C- en E-bedrijven is in de Regeling vastgelegd dat zij maandelijks een verklaring van een dierenarts moeten overleggen waarin staat dat de varkens onderzocht zijn op KVP. Om dit praktisch te houden volstaat de bloeduitslag en is een aparte verklaring niet nodig. Wanneer er geen varkens op het bedrijf aanwezig zijn (en dus niet getapt kan worden) dient een leegstandsverklaring opgesteld te worden door Producert.

Bloedonderzoeken
De bloedonderzoeken dienen op het varkensbedrijf te worden uitgevoerd door de dierenarts. Voor A-bedrijven is vastgelegd dat de dieren in de toevoegstal moeten worden getapt. Wanneer er geen dieren in de toevoegstal liggen of er geen toevoegstal is dan moet er in de andere stallen bloed getapt worden. Verplaatsing uit de toevoegstal is alleen toegestaan nadat serologisch onderzoek heeft uitgewezen dat de varkens niet besmet zijn. Voor A- bedrijven met een toevoegstal dient de administratie onderscheiden te kunnen worden van de overige bedrijfsgegevens waarbij de uitslagen van bloedonderzoek in de administratie is opgenomen.

Verwerking gegevens
De bloeduitslagen KVP worden door de daarvoor erkende laboratoria aan de databank DGBase doorgegeven. In DGBase worden uitslagen per maand verzameld. Indien blijkt dat er onvoldoende uitslagen beschikbaar zijn krijgt de varkenshouder hiervan een melding.

Achtergrond wat is Varkenspest?
Varkenspest wordt veroorzaakt door een virus; het Klassieke Varkenspest virus. Alleen varkens zijn gevoelig voor KVP. De mens en andere diersoorten zijn niet gevoelig voor het virus. De symptomen van KVP zijn zeer divers:

  • zeugen worden ziek, hebben hoge koorts en kunnen verwerpen
  • andere zeugen brengen trilbiggen ter wereld
  • er kunnen huid- en inwendige bloedingen optreden
  • er zijn veel meer achterblijvers (jonge biggen) dan normaal
  • (jonge) biggen met slecht te behandelen diarree

Bestrijding
Er zijn Europese richtlijnen voor de bestrijding van varkenspest. Het ministerie van EZ is eindverantwoordelijk voor de bestrijding van KVP. Klassieke Varkenspest is een aangifte- en bestrijdingsplichtige besmettelijke dierziekte. Vermoedens van KVP dienen gemeld te worden bij het landelijk dierziektenummer (045-5463188). Bij het uitbreken van dit virus is er geen behandeling mogelijk. Alle varkens van een besmet bedrijf moeten worden vernietigd.

De behandelingen, de gegevens betreffende I&R, de gegevens betreffende het vervoer en de gegevens van het serologisch onderzoek van in de toevoegstal gehuisveste varkens worden geregistreerd in een van de overige bedrijfsgegevens te onderscheiden administratie (logboek).