Antibioticaregistratie konijnen in databank DGBase

Vanaf 1 januari 2016 is DGBase door het ministerie van Economische Zaken aangewezen als databank voor de registratie en verantwoording van antibiotica in de konijnenhouderij. Een konijnenhouder in Nederland met meer dan 250 konijnen is volgens de wet verplicht zijn antibioticagebruik te registreren in de DGBase databank.

Antibioticaregistratie konijnen via Varkenspost.nl

Aanmelden antibioticaregistratie konijnen

U kunt zich aanmelden door een mail te versturen naar info@varkenspost.nl met als onderwerp ‘Aanmelding antibioticaregistratie konijnen’. Vermeld in uw bericht de volgende gegevens:

 • UBN-nummer
 • BRS-nummer
 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Mobiele nummer
 • E-mailadres
 • Gemiddeld aantal voedsters over het laatste jaar
 • Gemiddeld aantal opfokkonijnen over het laatste jaar
 • Gemiddeld aantal vleeskonijnen over het laatste jaar
 • Naam dierenarts

Vervolgens wordt er voor u een persoonlijk Mijn Portaal account aangemaakt. Daarbij kunt u een e-mail verwachten ter bevestiging. Zodra u deze e-mail bevestigd heeft, zal uw geregistreerde antibioticagebruik getoond worden in uw persoonlijke account. De één-op-één relatie tussen konijnenhouder en dierenarts, bedrijfsgezondheidsplan, bedrijfsbehandelplan en de visitebrieven (bezoekverslagen) zullen ook in uw persoonlijke account inzichtelijk gemaakt worden.

Vragen over antibioticaregistratie varkens in databank DGBase?

Neem contact op met onze helpdeskmedewerkers

Vragen over antibioticaregistratie varkens in databank DGBase?

info@varkenspost.nl | 088 018 04 60