Naast het IKB Nederland Varkens reglement wordt er vanuit de keten steeds vaker voorwaarden gesteld aan aanvullende kwaliteitseisen en -modules. Zo wordt steeds vaker gevraagd naar een aanvullende module zoals het keurmerk van Beter Leven en Varken van Morgen.

Beter Leven Keurmerkbeter-leven-keurmerk

Beter Leven is een keurmerk waarbij de focus ligt op het verbeteren van het welzijn van dieren. Bedrijven kunnen met dit certificaat aantonen dat zij aan hogere eisen voldoen op het gebied van dierenwelzijn. Denk bijvoorbeeld aan meer ruimte voor de dieren, het niet couperen van de staart en gecertificeerd transporteren.
De inspectie van het Beter Leven keurmerk is een aanvulling op het IKB Nederland Varkens reglement en kan tegelijk met de IKB inspectie worden uitgevoerd en gecertificeerd. Er dient dan ook altijd een inspectie en certificering voor Global Gap uitgevoerd te worden.

Varken van MorgenVARKENVANMORGEN2

Evenals bij het Beter Leven keurmerk wordt ook steeds vaker gevraagd naar het keurmerk van Varkens voor Morgen. Onze inspecties en certificeringen worden uitbesteed aan Producert. Zij kunnen de unieke combinatie bieden om beide modules gelijktijdig met uw IKB Nederland Varkens inspectie uit te voeren.
Doordat Varkenspost.nl geen eigenaar is van het Beter Leven Keurmerk en Varkens van Morgen, moeten beide modules geïnspecteerd en gecertificeerd worden. Daarnaast heeft u Global Gap nodig voor zowel Varken van Morgen als voor het Beter Leven Keurmerk.

Drinkwateronderzoeken voor Varken van Morgen en Beter LevenBronwateronderzoek

Voor beide modules is het van belang dat u ieder kwartaal drinkwater bij uw varkens laat onderzoeken. Dit wordt gedaan door de monsternemers van Producert. De monsternemers zijn goed opgeleid en erkend door Varkenspost.nl. Uw bedrijf wordt daarna automatisch vier keer per jaar ingepland voor het nemen van drinkwatermonsters.