Voor de inspectie en certificering van verschillende producten die Varkenspost.nl aanbiedt (waaronder IKB Nederland Varkens), wordt gebruik gemaakt van de deskundigheid van Producert. In de Producert nieuwsbrieven kunt u onder andere nuttige informatie lezen over de inspectie en certificering van het kwaliteitssysteem IKB Nederland Varkens. Om deelnemers van IKB Nederland Varkens goed op de hoogte te houden, worden de Producert nieuwsbrieven ook geplaatst op Varkenspost.nl. Alle nieuwsbrieven van Producert vindt u in een handig overzicht terug op Producert.nl: overzicht nieuwsbrieven.


Dagelijks zijn onze Producert inspecteurs op pad om door heel Nederland inspecties te doen en/of monsters te nemen voor verschillende reglementen. Om het bezoek zo efficiënt mogelijk te laten verlopen op uw varkensbedrijf (en u dit dus niet teveel tijd gaat kosten), is een goede voorbereiding het halve werk. Bovendien kunt u door een goede voorbereiding sancties voorkomen. Lees verder!

Vooraankondiging Producert over geplande inspecties

Producert inspecteurs

Op uw bedrijf worden inspecties uitgevoerd door Producert voor een of meerdere reglementen. Om te zorgen dat u tijdig op de hoogte bent van het inspectie moment in 2016*, is de planning terug te vinden in uw persoonlijk Mijn Portaal account. Wij proberen de planning van de inspectie samen met u zo optimaal mogelijk uit te voeren. Ongeveer vijf weken voor de definitief geplande inspectiedatum sturen wij u een brief met een vooraankondiging waarin staat wat u tijdens de inspectie klaar dient te hebben aan documenten of andere zaken. Daarnaast vindt u in uw Mijn Portaal account voor de meeste reglementen de vereiste documenten en een checklist waarbij per module is aangegeven wat u dient te doen om gecertificeerd te kunnen worden of blijven.

Het oplossen van sancties

Producert inspectie en certificering

Het kan natuurlijk voorkomen dat u een sanctie heeft op een bepaald artikel. Uit ervaring weten wij dat dit meestal geen onwil is, maar bijvoorbeeld een gevolg van drukte en andere oorzaken. Vaak zijn er door u dan wel sancties opgelost, maar in het certificatieproces blijkt dat u één sanctie nog niet heeft opgelost. Dit is dan vervelend, omdat u goede wil heeft getoond, maar toch geen certificaat ontvangt in verband met een nog openstaande sanctie. Wij willen u hier dan met een extra brief ter herinnering op wijzen om te zorgen dat u tijdig, voor het verlopen van uw certificaat, de openstaande sanctie heeft opgelost. U ontvangt daarom naast de eerste sanctie brief ook nog veertien dagen voor de einddatum van het certificaat een herinneringsbrief als u nog niet alle sancties heeft opgelost.

* Indien u in 2016 al een inspectie heeft gehad, dan is de geplande datum van de inspectie uiteraard niet (meer) terug te vinden in uw Mijn Portaal account.


Producert team en Maatlat Duurzame Veehouderij

Producert.nl Nieuwsbrief 1