Op 30 november jl. is het College van Deskundige bijeen geweest en hebben de ontwikkelingen besproken die van belang zijn voor het IKB Nederland Varkens reglement. Het College van Deskundige van IKB Nederland Varkens neemt besluiten, waarna het bestuur deze uitvoert. Het nieuwe reglement zal ingaan op 1 januari 2016. U wordt hier nog nader over geïnformeerd.