De huidige wijze van exportcertificering is aan vernieuwing toe. Hier zijn varkenshouders, handelaren, slachterijen en de overheid het over eens. Om dit uit te voeren is er een volledige nieuwe visie nodig. Varkenspost.nl is met diverse partijen in overleg zodat de exportkeuring van varkens op een betere en efficiëntere manier voor mens en dier uitgevoerd kan worden. De verschillende partijen zijn positief over deze ontwikkeling. Binnenkort hoort u hier meer over.

Exportcertificering

NVWA keurmeester bekijkt de varkens bij het laden