Regelmatig komen er bij Varkenspost.nl vragen binnen over de doorgifte van doodmeldingen die aan Rendac gedaan zijn. Daarom willen wij u graag toelichten hoe het traject van doodmelding tot registratie bij RVO werkt.

Procedure doodmeldingen Rendac

Deelnemers van IKB Nederland Varkens hebben DGBase gemachtigd om transportaanvragen, aanvoermeldingen, afvoermeldingen en doodmeldingen van Rendac aan RVO te melden. DGBase ontvangt de doodmeldingen van Rendac. Middels uw machtiging, volgens het reglement van IKB Nederland Varkens, verzorgt DGBase vervolgens de doormelding naar RVO.

Hiermee heeft u als deelnemer aan IKB Nederland Varkens het voordeel dat alle meldingen (inclusief doodmeldingen) centraal in de I&R module van uw persoonlijke account op Mijn Portaal wordt geregistreerd. Zo heeft u altijd en overal inzicht in al uw gegevens.