Vanaf 1-1-2016 is DGBase door het ministerie van Economische Zaken aangewezen als databank voor antibioticaregistratie voor de konijnenhouderij. Iedere konijnenhouder in Nederland met meer dan 250 konijnen dient zijn antibioticagebruik te registreren in de antibioticadatabank van DGBase. Varkenspost.nl heeft voor de konijnensector voor een passende registratieoplossing gezorgd. Daarbij zal Varkenspost een registratiesysteem inrichten voor de sector. Deze inrichting zal verder met de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) worden uitgevoerd. De SDA (Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit) zal mede de normering monitoren. De ontwikkeling van deze registraties is mede mogelijk gemaakt door StiBeKon (Stichting Belangenbehartiging Konijnenhouderij).

Voor meer informatie kunt uw de website van RVO raadplegen. Daarnaast ontvangen alle konijnhouders die bij RVO bekend zijn in de eerste week van Januari 2016 een brief met meer informatie. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van DGBase en Varkenspost.nl via het telefoonnummer 088 018 04 60.

Aanmelden antibioticaregistratie

U kunt zich aanmelden via info@varkenspost.nl onder vermelding van uw UBN en BRS nummer. Vermeld hierbij uw naam, adres, woonplaats , telefoonnummer, mobiele nummer, e-mailadres, het gemiddeld aantal voedsters, gemiddeld aantal opfokkonijnen en het gemiddeld aantal vleeskonijnen over het laatste jaar. Na uw aanmelding ontvangt u informatie over de vervolgstappen.