Copyright

Het is zonder toestemming van Varkenspost.nl niet toegestaan om informatie, beeldmateriaal en foto’s die verstrekt worden via de website van Varkenspost.nl te verspreiden.

Disclaimer

Varkenspost.nl besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen.

Varkenspost.nl, alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen.