varkenspost

/Redactie Varkenspost.nl

About Redactie Varkenspost.nl

This author has not yet filled in any details.
So far Redactie Varkenspost.nl has created 181 blog entries.

SDa verlaagt de benchmarkwaarden

2016-03-02T16:44:36+02:008 januari 2016|

Deze verlaging is mede het resultaat van de monitoring die SDa zelf uitvoert. Hetty van Beers, directeur van de Autoriteit diergeneesmiddelen, geeft aan dat uit een rapportage van mei afgelopen jaar al een daling bleek van het antibioticagebruik. De grootte van deze daling zal in mei 2016 bekend worden. Om deze daling voort te zetten en nog beter te kunnen monitoren heeft de SDa ook benchmarkwaarden voor biggen ingesteld. Net als bij zeugen heeft deze ook een streefgebied, signaleringsgebied en een actiegebied. De bijstelling van [...]

Databank antibioticaregistratie konijnen

2020-02-13T08:27:51+02:005 januari 2016|

Vanaf 1-1-2016 is DGBase door het ministerie van Economische Zaken aangewezen als databank voor antibioticaregistratie voor de konijnenhouderij. Iedere konijnenhouder in Nederland met meer dan 250 konijnen dient zijn antibioticagebruik te registreren in de antibioticadatabank van DGBase. Varkenspost.nl heeft voor de konijnensector voor een passende registratieoplossing gezorgd. Daarbij zal Varkenspost een registratiesysteem inrichten voor de sector. Deze inrichting zal verder met de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) worden uitgevoerd. De SDA (Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit) zal mede de normering monitoren. De ontwikkeling van deze registraties is mede [...]

DGBenchmark varkensprijzen 2015

2020-02-13T08:29:05+02:0023 december 2015|

Heeft u in 2015 voldoende ontvangen voor uw varkens of biggen? Deze vraag zal iedereen met “nee” beantwoorden. Qua opbrengstprijzen is 2015 “gemiddeld” echt een beroerd jaar geweest, hier kunt u “gemiddeld” niets aan doen. Varkenshouders die meedraaien in DGBenchmark merken dat het niet eenvoudig is om altijd beter te presteren dan andere deelnemers in DGBenchmark. Dat is ook logisch want de helft van de deelnemers zal een opbrengstprijs ontvangen die onder het gemiddelde ligt. Om bovengemiddelde opbrengstprijzen te behalen moet er tijd en energie [...]

Mutaties CvD IKB NV

2015-12-23T09:21:26+02:0023 december 2015|

Nieuw lid dierenarts René Sol is al vele jaren actief als lid van het College van Deskundige (CvD) van IKB Nederland Varkens. Door de drukte van andere werkzaamheden heeft René besloten om zijn functie over te dragen. We bedanken René voor zijn inzet vanuit zijn specialisme als dierenarts in het College van Deskundige. Het College heeft een vervanger gevonden in Diedrich Hendrickx. Diedrich is werkzaam bij Dierenartsencombinatie Zuid Oost. Wij wensen Diedrich veel succes in zijn aanstelling als lid van het College van Deskundigen. Vacature vee [...]

Wijzigingen IKB NV reglement

2017-05-19T08:50:23+02:0023 december 2015|

IKB Nederland Varkens brengt u graag op de hoogte van de wijzigingen in het IKB reglement die vanaf 1-1-2016 ingaan. Per 1-1-2016 zal het nieuwe reglement van IKB Nederland Varkens (IKB NV) ingaan. Het College van Deskundige heeft het nieuwe reglement vastgesteld op 30-11-2015. We informeren u graag over de wijzigingen die door het College van Deskundige zijn vastgesteld Onaangekondigde inspectie IKB Nederland Varkens Het College van Deskundige heeft besloten om ook voor IKB NV een artikel in het reglement op te nemen waarbij het mogelijk [...]

Inspecties en certificeringen

2017-05-19T08:50:24+02:0030 november 2015|

Inspecties en certificeringen zijn belangrijk om de kwaliteit van het IKB Nederland Varkens reglement hoog te houden. Bij een inspectie komt een inspecteur van Producert bij u langs om controles uit te voeren volgens het schema van het reglement. Om deze inspecties optimaal uit te voeren zal de inspecteur u vragen om uw bedrijfsinformatie erbij te pakken via Mijn Portaal van Varkenspost.nl. Op deze manier kan de inspecteur vlot en overzichtelijk zijn inspectie afhandelen. Daarnaast is het voor u als deelnemer van belang dat uw [...]

IKB Nederland Varkens

2015-12-14T08:30:19+02:0030 november 2015|

Op 30 november jl. is het College van Deskundige bijeen geweest en hebben de ontwikkelingen besproken die van belang zijn voor het IKB Nederland Varkens reglement. Het College van Deskundige van IKB Nederland Varkens neemt besluiten, waarna het bestuur deze uitvoert. Het nieuwe reglement zal ingaan op 1 januari 2016. U wordt hier nog nader over geïnformeerd.

Doodmeldingen Rendac naar RVO

2015-12-14T08:28:23+02:0030 november 2015|

Regelmatig komen er bij Varkenspost.nl vragen binnen over de doorgifte van doodmeldingen die aan Rendac gedaan zijn. Daarom willen wij u graag toelichten hoe het traject van doodmelding tot registratie bij RVO werkt. Procedure doodmeldingen Rendac Deelnemers van IKB Nederland Varkens hebben DGBase gemachtigd om transportaanvragen, aanvoermeldingen, afvoermeldingen en doodmeldingen van Rendac aan RVO te melden. DGBase ontvangt de doodmeldingen van Rendac. Middels uw machtiging, volgens het reglement van IKB Nederland Varkens, verzorgt DGBase vervolgens de doormelding naar RVO. Hiermee heeft u als deelnemer aan IKB Nederland [...]

Beter Leven en Varken van Morgen

2017-05-19T08:50:24+02:0030 november 2015|

Naast het IKB Nederland Varkens reglement wordt er vanuit de keten steeds vaker voorwaarden gesteld aan aanvullende kwaliteitseisen en -modules. Zo wordt steeds vaker gevraagd naar een aanvullende module zoals het keurmerk van Beter Leven en Varken van Morgen. Beter Leven Keurmerk Beter Leven is een keurmerk waarbij de focus ligt op het verbeteren van het welzijn van dieren. Bedrijven kunnen met dit certificaat aantonen dat zij aan hogere eisen voldoen op het gebied van dierenwelzijn. Denk bijvoorbeeld aan meer ruimte voor de dieren, het niet [...]

Varkenspost.nl was bij LIV Hardenberg

2015-11-06T13:04:48+02:0023 oktober 2015|

Ook dit jaar heeft Varkenspost.nl weer graag voor u klaargestaan op de Landbouw Intensieve Veehouderij (LIV) te Hardenberg. Op 20, 21 of 22 oktober heeft u kennis kunnen maken met de praktische uitvoerbaarheid van IKB Nederland Varkens en de I&R modules via Mijn Portaal. Klanten gaven aan erg tevreden te zijn over de praktische en betrouwbare werking van ons IKB systeem en de I&R modules. Wij willen u hartelijk danken voor uw bezoek aan onze stand!