Om veehouders, slachterijen, handelaren maar ook dierenartsen te ontlasten aan de steeds toenemende regelgeving, ontwikkelt Varkenspost.nl producten en diensten. Hierdoor kan op een praktische wijze worden voldaan aan de geldende regelgeving of eisen vanuit de afnemers. De basis van deze ontwikkelingen is het idee dat veehouders, handelaren of dierenartsen zelf kunnen bepalen of dit bij hun bedrijfsvoering past. Voor de inspectie en certificering van bepaalde bedrijfsonderdelen wordt gebruik gemaakt van de deskundigheid van Producert.

Praktisch, betrouwbaar en deskundig voor alle diersoorten

Varkenspost.nl is ontstaan op het erf van een ondernemer in de varkenshouderij, die opmerkte dat hij als ondernemer onnodig werd belast met regelgeving. Hij bedacht dat er voor varkenshouders en andere veehouders veel praktischere oplossingen mogelijk waren om aan de wet te voldoen. De veehouderij in Nederland is de drijfveer voor ons bedrijf waarbij steeds de afweging wordt gemaakt of iets zorgt voor een praktische aansluiting met de boerenpraktijk.

Praktisch

Antibiotica databank voor de varkens- en konijnenhouderij
Varkenspost.nl werkt voor alle diersoorten in de veehouderij. Zo is Varkenspost.nl door het ministerie van Economische Zaken aangewezen als databank voor de registratie van antibiotica voor varkens en konijnen. Voor andere diersoorten is de aanwijzing in ontwikkeling.

Varkenshouders die zelf antibiotica willen toedienen zijn verplicht de één-op-één overeenkomst varkenshouder – dierenarts bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) te melden. Wanneer u deze wettelijke verplichtingen (één-op-één overeenkomst varkenshouder – dierenarts (versie 3.0), bedrijfsbehandel- en bedrijfsgezondheidsplan) zelf upload via Mijn Portaal, voldoet u aan deze voorwaarden en hoeft u dit zelf niet meer te melden bij de NVWA.

I&R databank varkenshouderij
Voor de identificatie en registratie (I&R) van dieren heeft het ministerie van Economische Zaken Varkenspost.nl ook aangewezen als erkende databank voor de varkenshouderij.

Betrouwbaar

Kwaliteitssystemen varkenshouderij
Varkenspost.nl biedt een praktisch IKB Nederland Varkens (IKB NV) systeem waarbij varkenshouders zelf bepalen welke extra aspecten ze laten inspecteren. Voor de ene varkenshouder is bijvoorbeeld van belang om Qualität und Sicherheit (QS) te behalen voor het leveren op de Duitse markt, maar een ander bedrijf ziet meer kansen in het behalen van een Beter Leven Keurmerk certificaat.

Naast de bestaande certificeringen kunnen wij u ook van dienst zijn bij de ontwikkeling van nieuwe certificeringen. Bijvoorbeeld wanneer u interesse heeft om een streekproduct onderscheidend in de markt te zetten. Ook voor de handelaren en dierenartsen worden steeds nieuwe producten ontwikkeld die kunnen ondersteunen in de dagelijkse bedrijfsvoering.

Varkenspost.nl biedt maatwerk bij elke klantvraag. Dit kan vanuit een individuele wens of namens de leden van een belangenorganisatie. U vraagt en wij bieden een oplossing.

Deskundig

I&R modules voor varkenshouders, varkenshandelaren , slachterijen en export verzamelplaatsen
Door kennis vanuit de praktijk heeft Varkenspost.nl op een deskundige manier betrouwbare I&R modules voor de varkenshouderij kunnen realiseren. Sinds het verdwijnen van de productschappen zijn I&R meldingen een wettelijke verplichting. Hiermee is de contactstructuur tussen varkensbedrijven geregeld. De I&R VL module is standaard beschikbaar voor varkenshouders die Mijn Portaal gebruiken. Zij hoeven zich niet aan te melden. Bent u nog geen klant en wilt u gebruik maken van onze I&R VL module? Meld u aan door op de groene button ‘Aanmelden I&R VL’ rechtsboven te klikken en uw gegevens in te vullen. Na ontvangst van uw aanmelding, ontvangt u een Mijn Portaal account. Zodra u via dit account ingelogd bent, kunt u uw I&R meldingen doen.

Varkenspost.nl: het herkenbare en deskundige aanspreekpunt voor uw veehouderij
Als veehouder moet u aan veel eisen voldoen binnen uw bedrijf. Varkenspost.nl biedt u ondersteuning bij het juist uitvoeren van deze eisen en voorschriften. Onze medewerkers staan voor u klaar om u te helpen met uw vragen.

Op de afdeling Varkenspost.nl kunt u vragen stellen over o.a.:

  • De registratie van antibiotica in DGBase voor meerdere diersoorten
  • Uw aanmelding voor databanken als konijnenhouder, rundveehouder of varkenshouder
  • Uw aanmelding voor kwaliteitsprogramma’s in de varkenshouderij, konijnenhouderij en rundveehouderij
  • Gemakkelijk en snel I&R meldingen registreren voor veehouders, slachterijen en handelaren
  • De monitoring van dierziekten zoals Salmonella, Blaasjesziekte, ziekte van Aujeszky en klassieke varkenspest
  • De monitoring van Kritische stoffen zodat de kans op ongewenst gebruik van bepaalde stoffen wordt geminimaliseerd
  • Vergelijking van varkens- en biggenprijzen in het enige betrouwbare systeem voor varkenshouders DGBenchmark
  • Bron- en drinkwateronderzoek voor varkens, rundvee of konijnen

Onze helpdeskmedewerkers helpen u graag
Het team van Varkenspost.nl en Producert is sterk betrokken in de agrarische sector en kent de praktische kant van de veehouderij. U kunt hen bereiken via telefoon (optie 4) of e-mail.  

Nieuwe klant: meld u aan voor I&R VL!
Bestaande klant: log in via Mijn Portaal
Het laatste nieuws