Miranda

/Miranda Oldehinkel

About Miranda Oldehinkel

This author has not yet filled in any details.
So far Miranda Oldehinkel has created 35 blog entries.

Nieuwsbrief 5 – 2018

2018-03-07T15:20:38+00:00 7 maart 2018|

IKB Nederland en Holland Varken gratis, meld u nu aan. Let op, dan moet er nu wel snel actie worden ondernomen.  Vorige week hebben we u al geïnformeerd over de module voor Holland Varken. Evenals bij alle andere modules laat IKB Nederland de keuze volledig bij u als varkenshouder. Zoals u van ons gewend bent bepaald u als varkenshouder zelf dat u deelneemt aan een module. Uit gesprekken met varkenshouders blijkt ook dat ze waarderen dat ze zelf kunnen bepalen of ze hieraan mee willen [...]

Nieuwsbrief 4 – 2018

2018-03-05T12:52:25+00:00 2 maart 2018|

Structuur van IKB Nederland Varkens                Soms krijgen we van klanten de vraag hoe “alles” bij IKB Nederland in elkaar steekt. Daarom hier een uitleg. DGBBV is de regelinghouder(eigenaar) van de regeling IKB Nederland Varkens. Het College van Deskundigen neemt besluiten en stelt de regeling vast. Aan de hand van deze besluiten wordt het productievoorwaardenreglement gepubliceerd op de website www.ikbnederland.nl. Daarna treedt het nieuwe reglement in werking, op vaste momenten, hetzij op 1 januari, hetzij op 1 juli. De inspecties op het productievoorwaardenreglement van IKB [...]

Nieuwsbrief 3 – 2018

2018-02-26T10:13:58+00:00 26 februari 2018|

IKB Nederland en Holland Varken Binnenkort ontvangt u van Producert een aanmeldformulier voor uw eventuele deelname aan de module Holland Varken. U beslist zelf of u,  naast uw IKB Nederland Varkens certificering , mee wilt doen aan deze module. Voor de deelname is vanuit de EU gelden een financiële bijdrage beschikbaar gesteld, waarvoor alle varkenshouders in aanmerking komen. Na volledige goedkeuring door de EU zal de POV overgaan tot het uitkeren van een financiële vergoeding. Deze is door de POV berekend op € 250,- per [...]

Nieuwsbrief 2 – 2018

2018-02-22T08:45:43+00:00 22 februari 2018|

Elektrakeuring stallen in IKB Nederland Twee keer per jaar neemt het College van Deskundigen nieuwe reglementen aan voor IKB Nederland. Dit doet het College aan de hand van actuele ontwikkelingen en na hierover uitvoerig intern, en eventueel met externe deskundigen, gesproken te hebben. Zo is dit jaar de elektrakeuring opgenomen in het Productievoorwaarden Reglement van IKB Nederland Varkens, een belangrijk onderdeel waar het College van Deskundigen vorig jaar een besluit over heeft genomen. De laatste jaren zijn er verschillende branden geweest op dierhouderijbedrijven. Een elektrakeuring [...]

Nieuwsbrief 1 – 2018

2018-01-19T11:28:30+00:00 19 januari 2018|

HACCP-opleiding IKB Nederland heeft in een tweedaagse sessie  de inspecteurs, auditoren, certificatie- en kwaliteitsmedewerkers van Producert opgeleid tot specialisten in voedselveiligheid. HACCP is hiervoor het keurmerk in de foodbedrijven. De hygiënevoorwaarden voor de bedrijven in de dierhouderij zijn opgenomen in IKB en de minister heeft aan IKB Nederland een erkenning uitgegeven voor de desbetreffende hygiënecode. Nu alle medewerkers van Producert en IKB Nederland zijn gekwalificeerd voor HACCP, kan IKB Nederland deze extra kwalificatie ook voor de foodbedrijven inzetten. Bij de Firma Bolscher meer dan Vlees [...]

Nieuwsbrief 27 – 2017

2017-12-27T08:12:42+00:00 27 december 2017|

Ontstaan en geschiedenis van IKB Nederland Het is een oude gewoonte om rond de jaarwisseling terug te kijken op het afgelopen jaar. Daarbij komt dan ook vaak het ontstaan van iets in beeld. Het leek ons goed om de geschiedenis van IKB Nederland nog eens in kaart te brengen. Aan de hand van een aantal hieronder genoemde onderdelen blikken we graag met u terug. IKB Nederland is opgericht in 2003. Het heette toen IKB 2004. Hiermee werd de eerste stap gezet richting het huidige kwaliteitssysteem [...]

Nieuwsbrief 26 – 2017

2017-12-14T11:05:14+00:00 14 december 2017|

Productievoorwaardenreglement IKB Nederland Varkens per 01-01-2018 Het College van Deskundigen van IKB Nederland heeft het productievoorwaardenreglement IKB Nederland Varkens versie 9.1.5 vastgesteld. Het nieuwe reglement gaat in op 01-01-2018. In het nieuwe reglement zijn een aantal onderdelen aangepast of toegevoegd: Frauduleus handelen; Recall-procedure; Meetmethode berekening dierdagdosering; Keuring elektrische installaties; Milieu en mestafzet. Module Antibioticavrij Met de link http://www.ikbnederland.nl/ikb_nederland_varkens/reglement gaat u direct naar de pagina waar u het productievoorwaardenreglement IKB Nederland Varkens versie 9.1.5 kunt bekijken. Hier treft u ook de volledige uitleg van alle artikelen [...]

Nieuwsbrief 25 – 2017

2017-11-17T08:17:36+00:00 17 november 2017|

IKB Nederland antibioticavrije dieren en vlees IKB Nederland krijgt verzoeken van verschillende partijen die vlees willen van dieren die niet zijn behandeld met antibiotica. Er zijn dierhouders én afnemers van varkens, runderen, schapen en vlees die zich hierin willen onderscheiden en zich samen maximaal willen inzetten om het gebruik van antibiotica naar bijna nul te brengen. De komende tijd zal daarom een module worden ontwikkeld die hieraan invulling geeft. Wél moet er een mogelijkheid blijven om dieren, indien nodig, te behandelen. Deze behandeling zal bij [...]

Nieuwsbrief 24

2017-11-03T11:57:01+00:00 3 november 2017|

Relatief vaak voorkomende sancties IKB Nederland Varkenshouders vinden het niet prettig om een sanctie te incasseren. Begrijpelijk, het herstel vraagt immers weer aandacht en tijd. Bovendien moet volgens het reglement voor een aantal artikelen het herstel met een herinspectie vastgesteld worden. Ook dit geeft weer kosten. Voorkomen is dus altijd beter dan genezen. We begrijpen dat het lastig is om het complete reglement van IKB Nederland steeds paraat te hebben. Toch is het altijd goed om dit zelf een keer door te nemen, eventueel samen [...]

Nieuwsbrief 23 – 2017

2017-11-15T13:53:40+00:00 27 oktober 2017|

Regelmatig zorgen wijzigingen bij modules of keurmerken van externe regelinghouders voor onduidelijkheid bij de veehouders. De inspecteurs van Producert voeren deze inspecties uit op deze modules aansluitend op IKB Nederland. Onze ervaring is dat niet altijd duidelijk met de leveranciers van varkens wordt overlegd wat de wijzigingen zijn van deze modules. Graag willen wij u hierin wat aandachtspunten geven zodat u zich voor kunt bereiden op de nieuwe wijzigingen. BETER LEVEN KEURMERK Per 01-01-2018 wordt het reglement van het Beter Leven keurmerk(BLk) op meerdere onderdelen [...]