Miranda

Home/Miranda Oldehinkel

About Miranda Oldehinkel

This author has not yet filled in any details.
So far Miranda Oldehinkel has created 17 blog entries.

Nieuwsbrief 14-2017

2017-06-09T15:34:59+00:00 9 juni 2017|

Ook in het signaleringsgebied een aanvullend bedrijfsgezondheidsplan insturen Tot op heden is het opstellen van een aanvullend bedrijfsgezondheidsplan alleen verplicht voor bedrijven die met het gebruik van antibiotica in het actiegebied(rood) zitten. De TF ABRES-werkgroep heeft nu aan de IKB systemen gevraagd om varkensbedrijven die zich met één of meerdere diercategorieën gedurende drie opeenvolgende periodes in het signaleringsgebied(oranje) bevinden, eveneens een aanvullend bedrijfsgezondheidsplan te laten opstellen. Het startpunt komt te liggen op 1-7-2017. Er wordt gerekend met 3 halfjaarlijkse periodes vanaf 1-1-2016. Voor zover dit [...]

Nieuwsbrief 13 – 2017

2017-05-22T09:11:13+00:00 22 mei 2017|

IKB Nederland gaat steeds voor de hoogste kwaliteit                                                    Zoals u ongetwijfeld weet hecht IKB Nederland grote waarde aan het niveau van het hoge kwaliteitssystemen van haar organisatie voor alle diersoorten. Voor u als ondernemer is het belangrijk dat tijdens de inspecties voor een keurmerk de juiste informatie over uw bedrijf wordt vastgelegd in de hoogwaardige databanken. Naast de kwaliteit inspecties worden online IT inspecties uitgevoerd voor onder andere Voedsel Keten Informatie, Identificatie & Registratie, registraties van diergeneesmiddelen of de vastlegging van de 1-op-1 overeenkomst [...]

Nieuwsbrief 12 – 2017

2017-05-19T08:50:09+00:00 4 mei 2017|

IKB Nederland : even toegelicht waar we voor staan. Soms is het goed om de organisatie en werkwijze van IKB Nederland toe te lichten. IKB Nederland is een organisatie die  werkt vanuit de optimalisatie van regelgeving, afnemers eisen, kosten en opbrengsten van de deelnemers. Dit doen we al jaren en we zijn blij  steeds meer deelnemers te hebben in alle mogelijke diersectoren en ketenpartijen. U bent al jaren klant bij ons en waarschijnlijk al jaren tevreden. Met IKB Nederland heeft u  veel mogelijkheden en wordt [...]

Nieuwsbrief 11 – 2017

2017-05-19T08:50:09+00:00 14 april 2017|

POV- miljoenen Tot onze verbazing lazen we de afgelopen week dat de POV volgend jaar geld gaat vragen voor I&R. Was de POV niet de partij die riep dat IKB Nederland in de beginfase van de databanken te commercieel was? Eerst heeft de POV de miljoenen opgemaakt die nog resteerden vanuit het Productschap en die bestemd waren voor de boeren. Nu vraagt diezelfde POV weer enkele miljoenen uit de reserves van de NVV en de LTO. Reserves die konden worden opgebouwd met ledengeld omdat o.a. [...]

Nieuwsbrief 10-2017

2017-05-19T08:50:09+00:00 7 april 2017|

Reinigen vleesvarkensafdelingen Vorige keer hebben we aandacht besteed aan de netheid rond de stallen. Deze keer concentreren we ons op de netheid in de stal. De meeste varkenshouders reinigen en ontsmetten na het leegkomen van een afdeling de stallen, conform art. 9.14 van het reglement van IKB Nederland. Dit is een van de eerste artikelen sinds de oprichting van IKB Nederland. De laatste tijd merken we dat sommige varkenshouders hun vleesvarkensstallen c.q. -afdelingen na het leegkomen niet consequent reinigen. Dit is volgens het IKB reglement [...]

Nieuwsbrief 9 – 2017

2017-05-19T08:50:09+00:00 24 maart 2017|

IKB Nederland Rund gecertificeerd IKB Nederland Rund levert soms imposante plaatjes op van dieren die klaar zijn voor de slacht. De hieronder afgebeelde IKB Nederland gecertificeerde fokstier gaat veel kilo’s kwaliteitsvlees leveren. De afnemers zijn goed tevreden over IKB Nederland. Deelnemers tonen aan dat ze voldoen aan de regelgeving op het gebied van de 1-op-1 relatie overeenkomst met de dierenarts, de bedrijfsgezondheid- en bedrijfsbehandelplannen en de registratie van medicijnen in de aangewezen databank. Ook de IKB Nederland Rund Scharrel certificering voeren wij uit. Voor meer [...]

Nieuwsbrief 8 – 2017

2017-05-19T08:50:09+00:00 13 maart 2017|

Politiek in de dierhouderij IKB Nederland signaleert op dit moment in de dierhouderij veel praatgroepjes die over tal van onderwerpen een mening ventileren. Deze groepen zijn ontstaan na het opheffen van de productschappen. Ze opereren los van elkaar en lijken zich heel belangrijk te vinden. Ze hebben wel iets weg van politieke partijen. Men noemt zich een werkgroep of een taskforce met allerlei bestuurders die vergaderen en zich willen profileren. Het belang van de dierhouderij , transporteurs of dierenartsen wordt daar vaak vergeten, net als [...]

Nieuwsbrief 7 – 2017

2017-05-19T08:50:10+00:00 3 maart 2017|

Plateaus in stallen voor Beter Leven Afgelopen jaar hebben een aantal partijen in de varkenshouderij diverse keren overleg gehad met de stichting Beter Leven over plateaus in varkensstallen. De kern van die gesprekken bestond uit de vraag wanneer het plaatsen van een plateau aangemerkt werd als een verbouwing. Stichting Beter Leven heeft nu expliciet aan Producert aangegeven dat het plaatsen van een plateau bij vleesvarkens of gespeende biggen niet als een verbouwing wordt gezien. Dus daglicht doorlatend oppervlakte hoeft alleen te worden gerealiseerd bij nieuwbouw, [...]

Nieuwsbrief 6 – 2017

2017-05-19T08:50:10+00:00 23 februari 2017|

Verdoofd castreren, pijnbestrijding, of beide in QS?                                                       Per 1-1-2019 geldt in Duitsland een verbod op het onverdoofd castreren van beerbiggen. Hoe de Duitsers daarmee in de praktijk zullen omgaan is nog niet duidelijk, hoewel men wel volop zoekt naar een oplossing. In Duitsland is men méér voorstander van pijnbestrijding bij het castreren dan van het verdoofd castreren zoals we dat in Nederland kennen. Op het gebied van pijnbestrijding zijn enkele middelen beschikbaar. Tot op heden ziet met in Duitsland verdoofd castreren met behulp van CO₂ [...]

Nieuwsbrief 5 – 2017

2017-05-19T08:50:10+00:00 17 februari 2017|

Voedsel Keten Informatie (VKI) Bij IKB Nederland staat de bewaking van voedselveiligheid, dierwelzijn en diergezondheid op een hoog peil. Om dit hoge niveau continue te kunnen waarborgen is er iedere dag contact met alle slachterijen in Nederland. Deze ontvangen dagelijks uit het digitale systeem de meest recente informatie op het gebied van de salmonella status en alle andere relevante zaken die vastgelegd zijn tijdens de IKB Nederland-inspectie. Door deze openheid vanuit de kant van de deelnemers weten de slachterijen direct dat uw bedrijf een geldig [...]